Laan van Zuid Hoorn 15, 2289 DC Rijswijk, Nederland
+31 (0)6 21472886

Act-On functionaliteit: Dynamic Form Section

Act-On heeft een nieuwe productfunctionaliteit geïntroduceerd: Dynamic Form Section. Hiermee kunnen met behulp van “progressive profiling”, via Act-On webformulieren, gedurende de tijd betere klantgegevens worden verzameld en hogere conversies worden gerealiseerd.

Dynamic Form Section

Met de toevoeging van Dynamic Sections kun je vanaf nu heel eenvoudig “progressive profiling” implementeren, met behulp van Act-On’s nieuwe Forms Composer. Invulvelden binnen dit sectietype worden geleidelijk aan de websitebezoeker gepresenteerd, op basis van enerzijds het aantal lege velden dat je wilt weergeven en anderzijds wat je weet over die bezoeker. Invulvelden die in het verleden zijn ingevuld, hetzij vanuit een database-import of door de bezoeker zelf, worden niet weergegeven bij vervolgbezoeken. In plaats daarvan krijgt de bezoeker nieuwe invulvelden te zien.

Aan de slag met progressive profiling via Dynamic Form Section

Om dit nieuwe functionaliteit te gebruiken op je formulieren ga je als volgt te werk:

 • Navigeer naar het overzicht van de formulieren via het menu Content;
 • Klik op de blauwe + knop om een nieuw formulier te maken;
 • Selecteer de gewenste optie voor het ontwikkelen van het nieuwe formulier.
Dynamic form section act-on - nieuw formulier
 • Voeg de gewenste eigenschappen toe aan het formulier op het eerste tabblad. Hier ga je te werk zoals je gewend ben dit te doen;
 • Vervolgens ga je verder met het ontwerp (Design) van het formulier via het tweede tabblad. Via het menu aan de linkerkant, zie je dat de nieuwe functionaliteit “Dynamic Section” is toegevoegd als optie naast een nieuwe of opgeslagen sectie.

Let op: Alle onderdelen van het formulier (blocks) geplaatst in de Dynamic Section worden gebruikt voor progressive profiling. De blokken in de andere sectie worden altijd getoond.

 • Versleep een ‘new section’ of ‘saved section’ in het formulier;
 • Voeg ten minste één zichtbaar invulveld toe (bijvoorbeeld het ‘Tekstvak’, ‘Paragraaf’, ‘Combo-box’ of ‘Datum’) aan de sectie. Dit zorgt ervoor dat de bezoeker geen leeg formulier krijgt als de bezoeker al alle invulvelden in het verleden heeft ingevuld. Let op: Gebruik hierbij de optie hidden-field niet. Deze optie is altijd onzichtbaar en zal leiden tot een leeg formulier, indien de bezoeker via eerdere bezoeken alle invulvelden reeds heeft ingevuld;
 • Versleep een ‘Dynamic Section’ in het formulier;
 • Gelijk na het verslepen van de ‘Dynamic Section’, kom je in de slide-out ‘Edit Dynamic Section Settings’. Deze verschijnt automatisch wanneer een Dynamic Section wordt toegevoegd. In deze optie selecteer je het aantal lege velden dat je bij elk bezoek in die sectie wilt weergeven. Klik vervolgens op ‘OK’. Let op: Als je het aantal lege invulvelden niet opgeeft, wordt er standaard één getoond.

Let op: Deze instelling is specifiek voor elke Dynamic Section in het formulier. Als er meerdere Dynamic Sections aanwezig zijn, worden meerdere sets dynamische formuliervelden tegelijkertijd weergegeven.

Dynamic form section act-on - section settings
 • Voeg formuliervelden toe aan de Dynamic Section, in de volgorde waarin je ze wilt weergeven;
 • Bij de functionaliteit Dynamic Section kun je de invulveld-optie ‘hidden field’ niet gebruiken. Allen zichtbare invulvelden kunnen worden gebruikt;
 • Meerdere kolommen kunnen niet in een Dynamic Section worden gebruikt.

Tip: Alleen invulvelden die je toevoegt aan de Dynamic Section worden gebruikt voor progressive profiling. De invulvelden gebruikt via new section of saved section zijn altijd volledig zichtbaar.

 • Als je klaar bent met het maken van het formulier, ga naar het tabbalad ‘Review’ om te zien hoe het formulier zich gedraagt als het ingevuld wordt;
 • Klik op het gedeelte dat je wilt testen en vink de vakjes aan die overeenkomen met de velden die op het formulier worden getoond;
 • Wanneer je het opgegeven aantal lege velden voor dat gedeelte (bijvoorbeeld 2 velden van de 5 totaal) hebt voltooid, zie je de velden die bij het volgende bezoek zouden worden weergegeven.

Let op: Als de bezoeker tijdens een bezoek geen dynamisch veld invult, wordt dat veld bij de volgende bezoeken weergegeven totdat deze gegeven bekend is en dat deel van de progressive profiling is voltooid.

Bovenstaande informatie is ook terug te vinden in de Act-On University.

Dynamic Form Sections en GDPR

Deze nieuwe functionaliteit is ook uitstekend bruikbaar vanuit het perspectief van GDPR. Bij het invullen van een formulier, wil je je contact waarschijnlijk ook om toestemming vragen om hem of haar in de toekomst relevante informatie toe te mogen sturen. De GDPR-wetgeving biedt jou niet meer de mogelijkheid om dit via een “pre-filled” (reeds aangevinkt) checkbox-veld te doen. Jouw contact zal hiervoor dus een bewuste handeling (bijvoorbeeld het aanvinken van het checkbox-veld) moeten verrichten.

Dynamic Form Sections biedt jou nu de mogelijkheid om deze toestemmingsvraag op te nemen, totdat deze positief is beantwoord. Heeft jouw contact dat echter eenmaal gedaan, dan hoef je hem of haar bij een volgende activiteit niet opnieuw om toestemming te vragen. Dynamic Form Sections kan je hier dus pragmatisch bij ondersteunen.

Related Posts