Meer conversie? Zeg het met kleur én persona’s!

Blog
j

25 april 2019

Zoveel mensen, zoveel karakters. Zoveel karakters, zoveel gedragsvormen. Niemand is hetzelfde. En dat brengt dagelijks interessante breinbrekers met zich mee. Want, wat als je op jouw website een duidelijke boodschap of product onder de aandacht wilt brengen? Binnen de marketing zijn we snel geneigd te denken vanuit één doelgroep, terwijl we eigenlijk ál onze websitebezoeker aan willen spreken. Maar hoe? Het antwoord: met kleuren én de hoofdpersonages van Sex and the City.  

Het MBTI-model

Heb je ooit van het MBTI-model gehoord? MBTI staat voor Myers-Briggs Type Indicator en is gebaseerd op de theorieën van psycholoog Carl Gustav Jung. Het model wordt gebruikt om vast te stellen welk karakter je hebt en schetst verschillende persoonlijkheidstypen die een weergave zijn van bepaalde voorkeuren die personen hebben. Belangrijk om te weten, is dat het hier niet om kennis of om vaardigheden draait. Alleen om voorkeuren. Binnen het model worden de voorkeuren opgehangen aan vier paren van twee tegenovergestelde: Thinking-Feeling, Sensing-Intuition, Introversion-Extraversion en Judging-Perceiving. Maak je combinaties, dan ontstaan er 16 verschillende persona’s. Al deze persona’s verwerken in jouw marketingstrategie is veel, daarom laten we je graag kennis maken met het Sex and the City Model.

Het Sex and the City model

Ook in de filmwereld is gebruikgemaakt van het MBTI-model. Het Sex and the City model is een versimpelde versie hiervan. Gebruikt om de karakters van de vier hoofdpersonages uit de film ‘Sex and the City’ vorm te geven. Carrie, Samantha, Miranda en Charlotte zijn vier vrouwen met vier totaal verschillende karakters. Voor elke kijker is er de mogelijkheid om zich te kunnen identificeren met op z’n minst één karakter. Een slimme truc om een groot publiek aan te spreken. En dat is precies het effect dat we we op onze eigen website willen creëeren. Door al-le pagina’s op jouw website zo in te delen dat iedere persona zich aangesproken voelt, zal je conversie stijgen en je resultaten verbeteren.

Het Sex and the City model kent de volgende kleuren, persoonlijkheidstypen en kenmerken:

Het Sex and the City model MTBI model conversie verhogen persona's Cloudselling

Deze 4 typen zijn tot stand gekomen door te kijken naar de wijze waarop mensen informatie verwerken en beslissingen maken. Kiezen voor één type hoeft niet! Waarom gebruik je ze niet allemaal? Zo zorg je dat élke bezoeker zich aangesproken voelt op jouw website.

Van kleur naar conversie; optimaliseer je website

We hebben gezien dat het Sex and the City model verschillende type mensen schetst die elk een eigen benadering hebben als het aankomt op informatieverwerking en oriëntatie binnen het aankoopproces. Nu we weten hoe we de verschillende typen kunnen bedienen in hun behoeften, is het tijd om daar praktisch op in te spelen binnen onze website. Daarbij rekening houdend met de snelle en langzame beslissers.

Snelle beslissers

De rode en gele typen zijn de snelle beslissers. Bedien hen eerst. Want, vinden ze niet wat ze zoeken, dan zullen ze direct je website weer verlaten. Het rode competitieve type heeft behoefte aan snelle handelingen en concrete informatie. Deze persoon neemt niet de tijd om lange teksten te lezen. Denk dus aan feiten, getallen, opsommingen en duidelijke USP’s. Het gele spontane type gaat meer af op het gevoel. Aanbiedingen, goede service, mooie beelden. Zolang het gevoel goed is, gaat deze persoon snel over tot actie. Om deze personen te bedienen, bied je een overzichtelijke pagina met grafische elementen en plaats je de conversie-button direct in het blikveld. Beknoptheid werkt voor deze typen.

Langzame beslissers

Snelle conversie klinkt goed toch? Maar vergeet ook de blauwe en groene typen niet! Zij zijn de weloverwogen beslissers. Deze personen hoef je niet direct over de streep te trekken. Zij zijn de bezoekers die nog vaak terug zullen keren voordat ze daadwerkelijk overgaan tot actie. Correcte en waardevolle informatie is voor hen van belang. Denk aan achtergrondinformatie, garanties, bewijzen, reviews en ervaringen van naasten. Voor deze typen geldt: liever te veel tekst en overtuigingskracht, dan te weinig.

Zowel de snelle als de langzame beslissers kun je afvangen op één pagina. Echt! Creëer urgentie bovenaan de pagina voor de snelle beslissers en vang de weloverwogen beslissers af op de rest van de pagina. De benodigde basisingrediënten hiervoor zijn: structuur, design en content. En weet je, deze benadering kun je ook in je achterhoofd houden als het gaat om nieuwsbrieven, webshops, apps en zelfs bij het opmaken vn persberichten en intranetberichten.

Denk er ook eens over na welk kleurtype jij bent…

Bron beeld: Orange Otters

Weten wat we voor jou kunnen doen?

Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier.