Veraartlaan 8, 2288 GM Rijswijk, Nederland
+31 (0)70 7440836

Database Verrijking

Ontwikkel een accuraat, actueel en verrijkt beeld van uw klanten

Het beste verkooprendement wordt in het algemeen uit uw bestaande klantenbestand gehaald. Door de jaren heen verandert er echter veel in dat bestand: verhuizingen, veranderende behoeften, nieuwe contactpersonen, faillissementen, uitbreidingen, etcetera. Kortom uw database is dagelijks aan verandering onderhevig en succesvolle verkoop- en marketingactiviteiten worden bemoeilijkt door verouderde klantgegevens.

Naast het actueel maken (en houden) van uw gegevens kan het ook wenselijk zijn om uw database te verrijken, bijvoorbeeld door kenmerken toe te voegen aan uw klanten. Met deze kenmerken kunt u segmenteren en personaliseren. Hiermee kan onder andere de relevantie van uw e-mailcampagnes verhoogd worden en lukt het u daardoor beter om ontvangers te betrekken bij uw e-mailcampagnes wat terug kan worden gezien in de open- en klikpercentages.

Cloudselling kan u helpen met het opschonen en verrijken van uw database. Door zo’n databaseverrijking krijgt u een completer beeld van uw klanten en kunt u slagvaardiger handelen.

Wij bieden u drie niveau’s van dienstverlening om een optimaal klantenbestand te realiseren:

Data matching

Uw klanten database wordt automatisch gematcht met een landelijke B2B marketingdatabase. Dit geavanceerde matching-tool zorgt voor een opschoning en aanvulling van uw NAW- en contactpersoongegevens.

Enquête verrijking

Wellicht wilt u naast de basisgegevens in uw bestand ook meer “kwalitatieve” informatie over uw klanten verzamelen die niet uit een landelijke bestaande database kunnen worden gehaald. Hiervoor maakt Cloudselling op maat digitale enquêtes, waarmee klanten in uw huisstijl worden benaderd met een degelijk en zinvol onderzoek. Wij verzorgen het gehele proces voor u van A tot Z.

Telefonische verrijking

Dit is de meest persoonlijke vorm van databaseverrijking. Uw klanten worden namens uw organisatie op professionele wijze benaderd om meer sensitieve informatie te verzamelen die men in het algemeen niet via een digitale enquête zal verstrekken.