Privacyvoorwaarden

Rijswijk, Nederland, 1 december 2021

Cloudselling is als online marketing bureau gespecialiseerd in het leveren van online marketing diensten. Wij hechten eraan om je duidelijkheid te geven over de manier waarop wij met je persoonsgegevens omgaan. In dit Privacy Statement informeren we je hierover.

1. Contactgegevens

Cloudselling B.V. KvK nummer 65618483 is gevestigd aan de Laan van Zuid Hoorn 15, 2289 DC in Rijswijk. Te bereiken via info@cloudselling.nl.

2. Op wie is dit Privacy Statement van toepassing?

Dit Privacy Statement geldt voor alle personen van wie Cloudselling persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van personen die werkzaam zijn bij Cloudselling. Persoonsgegevens zijn gegevens die informatie over personen bevatten waarmee die personen identificeerbaar zijn.

Dit Privacy Statement is van toepassing op:

  • klanten van Cloudselling,
  • potentiële klanten met wie Cloudselling contact heeft gelegd of wil leggen,
  • bezoekers van de website en andere media van Cloudselling,
  • ontvangers van nieuwsbrieven en commerciële e-mails van Cloudselling, en
  • alle personen die contact opnemen met Cloudselling of van wie Cloudselling persoonsgegevens verwerkt.

Voor werknemers, uitzendkrachten, inleenkrachten, student-stagiaires, en sollicitanten geldt dit Privacy Statement niet.

3. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Cloudselling respecteert jouw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkregen vertrouwelijk wordt behandeld.

Onder verwerking van persoonsgegevens valt: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van persoonsgegevens.

Wij verwerken persoonsgegevens die je zelf aan ons hebt verstrekt, persoonsgegevens gegenereerd tijdens je bezoek aan onze website en het lezen van nieuwsbrieven en persoonsgegevens die wij hebben ontleend aan andere bronnen, zoals zakelijke social media platforms en visitekaartjes.

Weten wat we voor jou kunnen doen?

Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier.