Privacystatement Cloudselling

Cloudselling verzamelt via haar website(s), acties en andere diensten persoonsgegevens c.q. informatie over jou (hierna: “persoonsgegevens”). Cloudselling is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is. Cloudselling is de wettelijke verantwoordelijke voor de verwerking van alle persoonsgegevens die worden verkregen via voornoemde kanalen en concepten.

Wij hechten eraan dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. In dat kader vinden wij het belangrijk dat je precies weet welke persoonsgegevens Cloudselling verzamelt en voor welke doeleinden we deze persoonsgegevens gebruiken. In dit privacystatement beschrijven wij dat op een overzichtelijke manier. Cloudselling staat er in ieder geval voor in dat persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet- en regelgeving worden verzameld, gebruikt en verwijderd.

Dit privacystatement kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele Cloudselling privacystatement vind je altijd op cloudselling.nl. Als het privacystatement wordt gewijzigd zal Cloudselling dit communiceren via haar website of per email.

Vragen?

Heb je vragen over ons privacystatement? Stuur dan een bericht naar:

Cloudselling
Laan van Zuid Hoorn 15
2289 DC Rijswijk

Rijswijk, maart 2018